Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Ansvarsfull produktutveckling utifrån kundresponsen

Nya produkter och tjänster utvärderas inom produktutvecklingsprocessen ur ett ansvarsperspektiv redan då idén börjar utvecklas och medan den förädlas till en färdig spelprodukt.

Den etiska utvärderingen av penningspelen görs med hjälp av ansvarighetsverktyget för penningspel (RaVa), som Veikkaus och Penningautomatföreningen utvecklat i samarbete. Med verktyget granskas reformer med hänsyn till deras förmåga att skapa spelberoende.

År 2014 uppdaterades RaVa både innehållsmässigt och tekniskt. Vid uppdateringen gjordes frågorna i verktyget aktuella, och infördes några kompletteringar så att även spel av nya typer blir beaktade på rätt sätt. Vid uppdateringen förbättrades också verktygets användbarhet samt systemet för att spara de dokument som uppstår i anslutning till utvärderingarna.

Ansvarighetsverktyget har nio delområden som mäter förekomsten av drag hos spelidén som kan ge näring åt problemspelande. Utifrån resultaten kan man föreslå förändringar i och framföra synpunkter om spelidéerna. Det är exempelvis möjligt att föreslå begränsningar antingen i själva spelandet eller i marknadsföringen av det.

År 2014 användes ansvarighetsverktyget för att utvärdera 33 produkter som befann sig i utvecklingsskedet.

Delarna i ansvarighetsverktyget för penningspel

  • spelandets element
  • risken för ekonomiska förluster
  • vinst- och insatsstruktur
  • skicklighetens, kunskapernas, slumpens och reglernas inverkan
  • spelet och spelmiljöns attraktivitet
  • ytterligare attraktiva inslag
  • sociala faktorer
  • tillgänglighet
  • marknadsföring

Vid utvärderingen av distributionskanallösningar och servicekoncept används en uppsättning av frågor för etisk utvärdering (PaVa) som har härletts från de olika delarna av RaVa. Verktyget PaVa har utvecklats hos Veikkaus. Vid uppdateringen av verktyget infördes uppskattningen av tjänsternas ansvarsfullhetsgrad i samma system. Med hjälp av dessa verktyg främjas att de spelprodukter och tjänster som lanseras på marknaden är etiskt välövervägda och så ansvarsfulla som möjligt.

Kunderna deltar i utvecklingen av produkter och tjänster

Veikkaus vill utveckla sina produkter och sin marknadsföring tillsammans med kunderna på ett ännu interaktivare sätt än tidigare. Därför införde Veikkaus under redovisningsåret kundpanelen Veikkausraati (Veikkausrådet). I årets slut medverkade cirka 6 000 kunder i rådet.

Medlemmarna i Veikkausraati får ta ställning till exempel till spel som är under utveckling, till utvecklingen av befintliga spel och till marknadsföringen. Samtidigt får de information om de övriga medlemmarnas åsikter och är bland de första som får höra om nyheter hos Veikkaus.

Under redovisningsåret ordnades också ett pilotavsnitt av programmet Veikkaus Points. Veikkaus Points är en del av Veikkaus stamkundsprogram där kunderna utför uppdrag och samlar in poäng. Med poängen kan kunderna lösa in priser av olika slag. Uppdragen kan handla exempelvis om att bekanta sig med Veikkaus kanaler inom de sociala medierna, utföra speltest, svara på enkäter eller titta på videoklipp.

I slutet av 2014 var 4 000 kunder med i Points-pilotprojektet. Pilotprojektet fortsätter till våren 2015. Efter detta fattas beslut om en eventuell fortsättning.

Veikkaus produktutvecklingsprocess har uppdaterats så att den bättre motsvarar de nya verksamhetsmodeller som införts. Målet är att uppnå snabbare genomloppstider och beslut. Reformen stödjer även projektspecifika lanseringar och smidig systemutveckling. Veikkaus övergick till att använda smidiga metoder inom utveckling av produkter och tjänster.

Tack vare dessa metoder har produktutvecklingsverksamheten effektiviserats. Vi har uppnått högklassigare resultat genom att förkorta väntetiderna, förbättra kommunikationen och förenkla arbetet samt genom att genast utnyttja lärdomar som vi gjort och kontinuerligt förbättra vårt arbete.