Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Ansvarsfull leverantör av resultat – till glädje för alla finländare

En framgångsrik verksamhet kan endast bygga på en omfattande kundkrets och en allmän acceptans av penningspelandet. Veikkaus vill erbjuda sina kunder ett mångsidigt och ansvarsfullt sortiment av spel, dvs. tillgodose kundernas förväntningar och samtidigt sörja för att de negativa konsekvenserna av spelandet är så små som möjligt.

Monopolets motiveringar – förebyggande av spelproblem och bekämpning av brottslighet - uppfyller vi med bolagets verksamhet för ansvarsfullt penningspelande. För att vi ska kunna uppnå våra affärsmässiga mål, måste kunderna uppfatta oss som ett ansvarsfullt företag. Bolaget siktar på en jämn ökning av intäkterna som tryggar förmånstagarnas verksamhetsförutsättningar även i framtiden.

Ansvaret har betydelse för intressentgrupperna och bolaget

Det är Veikkaus ledningsgrupp som svarar för bolagets prioritetsområden inom samhällsansvar. I slutet av 2014 gjordes en uppdatering av väsentlighetsuppskattningen inom Veikkaus samhällsansvar. Uppdateringen gällde de olika aspekterna av samhällsansvaret från både intressentgruppernas och bolagets perspektiv. Vid urvalet av aspekter beaktades den omfattande enkät som gjordes med intressentgrupperna hösten 2014, Veikkaus uppdaterade strategi och 7 rätt-principerna för ansvar som fastställdes 2013. I processen för att uppdatera de viktigaste aspekterna inom samhällsansvar deltog ett stort antal experter vid Veikkaus, och uppdateringen godkändes i ledningsgruppen.

Väsentliga faktorer inom samhällsansvaret och Veikkaus intressentgrupper