Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Vinnarnas land: tipsspelarna gör livet bättre för oss alla

Många oförglömliga upplevelser inom konst, motion och idrott skulle aldrig bli verklighet om de euron som spelarna förlorar inte användes effektivt. De pengar som Veikkaus producerar bidrar också starkt till finansieringen av ungdomsarbete och vetenskaplig forskning. Med stöd av Veikkaus avkastning kan vi investera i en gemensam framtid.

De som spelar Veikkaus spel ger oss alla glädje i livet. Över 500 miljoner euro räcker till så många ändamål att var och en av oss är vinnare i tipsspelen oavsett var vi bor eller hur gamla vi är. Endast vuxna får spela Veikkaus spel, men alla får njuta av avkastningen.

Tipsvinstmedlen fördelas till kulturen i enlighet med den av riksdagen stiftade lagen om fördelningsförhållandet. Enligt lagen går 38,5 procent av tipsvinstmedlen till konst, 25,0 procent till idrott och motion, 17,5 procent till vetenskap och 9,0 procent till ungdomsarbete. Dessutom allokeras 10 procent i den årliga budgeten till dessa förmånstagare på ett sätt som bestäms separat.

Veikkaus avkastning utgör huvuddelen av den totala finansiering som undervisnings- och kulturministeriet riktar till idrott och motion och ungdomsarbete. Inom finansieringen av konsten står tipsvinstmedlen för omkring hälften och inom vetenskapen för cirka en fjärdedel av den totala budgeten.

Veikkaus avkastning utgör merparten av den totalfinansiering som undervisnings- och kulturministeriet anvisar särskilt till idrott och motion och ungdomsarbete. Inom finansieringen av konsten står tipsvinstmedlen för omkring hälften och inom vetenskapen för en dryg tredjedel av den totala budgeten.

Lisätietoa veikkausvoittovaroista ja edunsaajista