Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Förvaltningsrådet

Ilkka Kanerva, ordförande

f. 1948 Lokalahti

riksdagsledamot, pol.mag.

 

Matti Saarinen, vice ordförande

f. 1947 Lojo

riksdagsledamot, socionom, ekonomidirektör

 

Outi Alanko-Kahiluoto

f. 1966 Uleåborg

riksdagsledamot, forskare, fil. dr

 

Sirkka-Liisa Anttila

f. 1943 Marttila TK

riksdagsledamot, förvaltningsnotarie

 

Maarit Feldt-Ranta

f. 1968 Karis

riksdagsledamot, pol.stud.

 

Timo Heinonen

f. 1975 Loppi

riksdagsledamot, ekon.mag., företagare

 

Jari Leppä

f. 1959 Pertunmaa

riksdagsledamot, jordbrukare

 

Marja-Leena Leppänen

f. 1948 Rovaniemi

byråchef, företagare

 

Timo Soini

f. 1964 Raumo

riksdagsledamot, pol.mag., partiordförande

 

Lenita Toivakka

f. 1961 Helsingfors

riksdagsledamot, ekon.mag., företagare

 

Kari Uotila

f. 1955 Pertunmaa

riksdagsledamot, plåtslagare

 

Anu Urpalainen

f. 1966 Imatra

riksdagsledamot, ped.mag., rektor

 

Tuula Väätäinen

f. 1955 Maaninka

riksdagsledamot, specialsjukskötare, familjeterapeut

 

Stefan Wallin

f. 1967 Vasa

riksdagsledamot, mag. i förvaltn.vetenskaper

 

Personalrepresentanter

Reino Langström

f. 1965 Vichtis

testningsplanerare

 

Teijo Loikkanen, suppleant

f. 1965 Kuopio

produktionsinspektör