Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Glädje i livet

Veikkaus spel ger oss alla glädje i livet. Över hälften av de spelade eurona returneras som vinster till spelarna. Veikkaus avkastning går till flera tusen objekt inom konst, idrott och motion, ungdomsarbete och vetenskap. De flera hundra miljoner euro som undervisnings- och kulturministeriet delar ut gör glädjande saker möjliga överallt i Finland – för oss alla.

Veikkaus mål är att främja ansvarsfullt penningspelande och att växa hållbart. Bolaget satsar särskilt på att utveckla den elektroniska affärsverksamheten och det elektroniska produkturvalet. Målet är att stärka känslobanden med kunderna genom en allt bättre kundupplevelse och medvetenhet om förmånstagarna.

Värderingar

För det gemensamma goda

Veikkaus producerar ett mångsidigt värde för finländarna. Vi erbjuder finländarna ett tryggt och pålitligt sätt att bidra till främjandet av det allmänna bästa genom att spela. Vi erbjuder även finländarna arbete för det allmänna bästa. Indirekt sysselsätter Veikkaus tiotusentals finländare.

Ansvarsfullt

Samhällsansvar är en central aspekt i Veikkaus strategi och praktiska verksamhet. Kunden kan lita på tipsbolaget till hundra procent. Rapporteringen ska vara transparent och omfattande eftersom bolaget svarar för sin verksamhet gentemot samhället.

Pålitligt

Veikkaus anställda kan lita på varandra i alla situationer. En pålitlig verksamhet inbegriper även öppen växelverkan. Kunderna kan alltid lita på de spelprodukter som bolaget erbjuder.

Kreativt

Vi vill att tipsbolagets spelprodukter, tjänster och verksamhetssätt präglas av glädje och kreativitet. Vi sporrar också vår personal till nyskapande verksamhet.