Samhällsansvarsrapport och årsberättelse 2014

Ett år av reformer med ett utmärkt resultat för finländarnas bästa

År 2014 var på många sätt en framgång för Veikkaus. Vi uppnådde ett utmärkt ekonomiskt resultat trots den ekonomiska recessionen och den svaga tillväxten på  penningspelsmarknaden, som var endast 0,4 procent. Veikkaus andel av penningspelandet i Finland år 2014 uppgick till över 50 procent.

Tack vare det kundorienterade utvecklingsarbetet och kostnadseffektiviteten lyckades vi öka vår omsättning med 5,4 procent. Vi förbättrade vårt resultat från året innan med 2,8 procent, till 520,4 miljoner euro.

Våra spelreformer under det gångna året var särskilt lyckade: största delen av finländarna känner till det nya spelet Naapurit, och över 340 000 finländare har redan spelat det. Nästan en miljon finländare har prövat Lottos nya Tuplaus. Även reformen av Lången fick ett gott mottagande av kunderna.

Vid sidan av det systematiska arbetet med att utveckla spelen och försäljningskanalerna, särskilt vår nätbutik för konsumenter veikkaus.fi, gjorde vi år 2014 också betydande förändringar i våra verksamhetsmodeller. Vi förnyade exempelvis genomförandet av våra utvecklingsprojekt för att allt bättre kunna ta tillvara kundernas respons och utveckla vårt spelutbud ännu mer flexibelt och dynamiskt i en verksamhetsmiljö som digitaliseras i allt högre grad.

Vi vill erbjuda spelglädje till en omfattande kundkrets som spelar med måttliga insatser. År 2014 överskred antalet stamkunder 1,6 miljoner. Cirka 60 procent av våra spel spelades i vårt nätverk av försäljningsplatser som täcker hela landet och 40 procent i våra digitala kanaler. Stamkunder kan spela identifierade både på nätet och på försäljningsställena, vilket säkerställer att vinsterna betalas direkt på vinnarnas egna konton. Detta främjar också kundernas konsumentskydd och gör det möjligt att utveckla redskapen för kontroll av spelandet. Med tanke på samhället förebygger identifierat spelande bland annat risken för penningtvätt.

Ansvar var ett mycket viktigt inslag i vår verksamhet år 2014. I början av året uppdaterade vi våra främsta ansvarsverktyg, och på hösten genomförde vi en synlig kampanj för att öka medvetenheten om riskerna för spelberoende. Vi arbetar långsiktigt för ansvarsfullt spelande, bär vårt ansvar för förebyggandet av spelandets frånsidor och uppmuntrar människor alltid att söka hjälp vid eventuella spelproblem.

I december fattade det finanspolitiska ministerutskottet beslut om att inleda en utredning om potentiella modeller för utveckling av penningspelsystemet i Finland. Utredningsarbetet utgick från att man även i framtiden är förbunden till ett system som bygger på monopol och att förmånstagarnas ställning tryggas. I anslutning till detta utredningsarbete, som utförs under inrikesministeriets ledning, bedöms också strukturen av de nuvarande tre penningspelssammanslutningarna. Vi på Veikkaus litar på att det finns användning för vår ansvarsfulla, kunniga och framåtblickande verksamhet oberoende av bolagsstrukturen.

Penningspelsverksamhet som övervakas och styrs av samhället har ett starkt stöd i Finland. Framtiden visar ändå på många osäkerhetsfaktorer. Den svaga konsumtionsefterfrågan, övergången av penningspelandet till elektroniska kanaler, olaglig penningspelsverksamhet som försöker etablera sig på marknaden i Finland samt Europeiska unionens utveckling kräver att vi har beredskap att fönyas mycket snabbt.

Vi vill vara världens bästa penningspelbolag. För att uppnå vår ambitiösa dröm måste vi ställa målen högt. Därför siktar vi på ännu bättre resultat år 2015. När vi bygger upp vår framtid, ska vi inte bara ha en kundorienterad, ansvarsfull och smidig förmåga till förnyelse. Vi måste också säkerställa att vi har ett mångsidigt kunnande. Vi inleder år 2015 på en stark grund, även om den allmänna ekonomiska situationen och den matta konsumtionsefterfrågan ökar utmaningen.

Det år som har börjat är ett märkesår för Veikkaus. Det har gått 75 år sedan bolaget grundades och den första stryktipsraden spelades. Det är en ärofull bana för ett bolag som producerar ansvarsfulla penningspel som ger alla finländare glädje. Vi firar det långsiktiga arbetet med temat Du är redan vinnare. Med detta vill vi påminna om att avkastningen från Veikkaus spel förmedlas vidare till konst, motion och idrott, vetenskap och ungdomsarbete i Finland. Alla finländare får således nytta av dem.

Jag vill uttrycka ett varmt tack till alla på Veikkaus och till våra samarbetspartner för deras uthålliga arbete och engagemang.  Ett särskilt tack förtjänar alla av Veikkaus kunder, som genom att spela våra spel gett sitt viktiga bidrag till välbefinnandet i Finland.

Juha Koponen
Verkställande direktör